RANKING  J E M A A T  /   W I L A Y A H  JUMLAH SETORAN 
1 Paulus Titiwungen Mahakeret 43,096,700
2 Pniel Kakaskasen 35,121,000
3 Gereja K r i s t u s  Manado 30,000,000
3 Getsemani Madidir 30,000,000
4 Getsemani Sario Kota Baru 27,500,000
5 Via Dolorosa Kairagi II 27,373,200
6 Maranatha Paslaten 25,956,000
7 Syalom Pakowa 25,600,000
8 Imanuel Bahu 25,000,000
8 Dame Tosuraya 25,000,000
9 Getsemani Paal IV 24,000,000
10 Exodus Paniki II 23,595,000

11 Sion Sendangan 23,464,000
12 Sion Ranomut 23,183,000
13 Nazareth Matani 23,100,000
13 Baitlahim  Talete  23,100,000
14 Imanuel Wanea 23,070,850
15 S e n t r u m 23,000,000
15 Bethesda Ranotana 23,000,000
16 Eben Haezer Kakaskasen  22,787,917
17 Imanuel Paso 22,512,000
18 Baitani Matani 22,008,000
19 Petra Kinilow 22,000,000
20 Sion Malalayang I 21,315,000
21 Bukit Moria Tikala Baru 20,570,000
22 Solafide Tinoor 20,400,000
23 E.H  Talikuran 20,350,000
24 Musafir Kleak 20,000,000
25 Sion Woloan 19,950,000
26 Imanuel Leilem 19,937,500
27 Tesalonika Buyungon 19,908,000
28 Silo Watuliney 19,800,000
29 Moria Sasaran 19,700,000
30 Bukit Sion Kanonang II 19,677,000
31 Yobel Perum Girian Weru 19,340,500
32 Bukit Moria Rike 19,083,521
33 Imanuel Walian 19,063,200
34 Imanuel Aertembaga 19,000,000
34 Sentrum Bitung 19,000,000
35 Efrata Ratatotok 18,810,000
36 Sion Lowu II 18,700,000
37 Syalom Kolongan Atas 18,670,000
38 Haleluya Kayuuwi 18,600,000
39 Nasareth Tuminting 18,510,000
40 Petra Bitung Karang Ria 18,500,000
40 Mahanaim Wewelen 18,500,000
41 Sion Madidir Ure 18,492,000
42 Sion Tombatu 18,395,000
43 Getsemani Sumompo 18,117,000
44 Nafiri Bitung Barat 18,000,000
44 Sion Teling Sentrum 18,000,000
44 Kalvari Pineleng 18,000,000
45 E.H.Bumi Beringin 17,800,000
46 Imanuel Kawangkoan Bawah 17,610,000
47 Bukit Moria Malalayang 17,570,000
48 Elim Kolongan 17,262,000
49 Moria Kali 17,000,000
50 Getsemani Poigar 17,000,000
51 E.H Kombi 16,846,500
52 Imanuel Lolah 16,620,000
53 Syalom Tondegesan 16,582,000
54 Riedel Wawalintoan 16,505,592
55 N a f i r I  Malalayang 16,500,000
55 Pniel Kayawu 16,500,000
56 Pniel manembo-nembo 16,445,000
57 Bukit Sion Rurukan 16,170,000
58 Pniel Watulambot 16,000,000
59 Baitani Lapangan 15,950,000
60 E.H. Treman 15,939,000
61 Betani Singkil Sindulang 15,920,686
62 Setia Kudus Pondang 15,756,000
63 Imanuel Ranowangko 15,649,375
64 Efata Rumoong Bawah 15,589,000
65 Tumou Tou Kendis 15,500,000
66 Sion Tounelet 15,500,000
67 Paulus Kauditan 15,372,500
68 Rondor Paniki Bawah 15,354,900
69 Betel Winangun 15,235,000
70 Torsina Tumumpa 15,200,000
71 Imanuel Sumarayar 15,119,000
72 Alfa Omega Rinegetan 15,091,620
73 Getsemani Sea  15,000,000
73 K a l v a r I Malalayang Satu 15,000,000
73 Sion Noongan 15,000,000
73 Betlehem Tataaran II 15,000,000
73 Torsina Kembes 15,000,000
73 Syalom Rasi 15,000,000
73 Betania Teling Tingkulu 15,000,000
73 Elim Pangu 15,000,000
73 Baitel Wailan 15,000,000
73 Sion Perak Sorong 15,000,000
73 Sion Warembungan 15,000,000
74 Getsemani Lansot 14,940,000
75 Nasareth Touliang Oki 14,925,000
76 Efrata Kanonang I 14,800,000
77 Maranatha Kakaskasen 14,799,313
78 Imanuel Tandengan 14,747,000
79 Sion Wioi 14,670,000
80 Imanuel Wawali 14,640,000
81 Baitel Kakaskasen 14,500,000
81 Bethesda Tombatu 14,500,000
82 Sion Taraitak 14,470,500
83 El Manibang Malalayang II 14,413,000
84 Pniel Kairagi 14,384,000
85 Pniel Tuna Wawonasa 14,350,000
86 Damai Sejahtera Lahendong 14,291,700
87 Zaitun Karoweru 14,112,000
88 Betlehem Lansot 14,074,000
89 Bukit Zaitun Kumelembuai 14,070,000
90 Eklesia Basaan 14,040,000
91 Bethesda Tumaratas 14,000,000
91 Bethesda Lemoh 14,000,000
91 Imanuel Rumoong Atas II 14,000,000
91 Getsemani Tateli 14,000,000
91 Imanuel Koya  14,000,000
91 Sion Tandu Rusa 14,000,000
92 Kamang Kamanga 13,968,000
93 Bukit Moria Winangun 13,938,000
94 E.H Woloan 13,860,000
95 Getsemani Silian Dua Raya 13,780,000
96 Siloam Tonsea Lama 13,753,133
97 Imanuel Tatengesan Makalu 13,710,000
98 Bahtera Ongkaw 13,613,000
99 Baitel Eris 13,600,000
100 Elim Papakelan 13,573,000
101 Nafiri tempang 13,521,000
102 Alfa Omega Kumaraka Dalam 13,500,000
103 Moria Towuntu 13,312,250
104 Baitel Girian Atas 13,310,000
105 Sion Pinasungkulan 13,300,000
106 Imanuel Kaima 13,195,000
107 Musafir Tempang 13,157,250
108 Pniel Liwutung 13,100,000
109 Solagratia Kairagi II 13,062,000
110 Bethesda Luaan 13,052,000
111 Tasik Wangurer 13,000,000
111 Golgota Bukit Ranomuut Permai Malendeng 13,000,000
111 Imanuel Buntong Tateli 13,000,000
111 Solagratia Tikala 13,000,000
112 Tiberias Kiniar 12,927,000
113 Imanuel Tolombukan 12,831,000
114 Makedonia Lopana 12,796,500
115 Tumpengan Malalayang 12,731,000
116 Imanuel Taratara 12,705,000
117 Imanuel Kinali 12,700,000
118 Alfa Omega Tumpaan 12,687,500
119 Sion Winangun 12,650,000
120 Imanuel Kamangta 12,639,000
121 Baitel Ranoyapo 12,600,000
122 Imanuel Talawaan 12,541,666
123 Bethel Kembuan 12,525,534
124 Imanuel Tumaluntung Raya 12,524,000
125 Petra Sario Tumpaan 12,500,000
125 Galilea Teling 12,500,000
125 Imanuel Sendangan 12,500,000
126 Alfa Omega Rumengkor 12,380,000
127 Nafiri Pangolombian 12,284,000
128 Kinamang Kaiwatu Kairagi II 12,250,000
129 Bethesda Taas Tikala Baru 12,250,000
130 Bukit Sion Watutumouw II 12,200,000
131 Yerusalem kawangkoan 12,127,500
132 Syalom Suluun II 12,105,000
133 Sion Suluun I 12,100,000
134 Exodus Kumelembuai 12,095,000
135 Eben Haezer Tenga 12,075,000
136 Imanuel Sagerat 12,038,500
137 Zaitun Mundung 12,000,000
138 Maranatha Maliku 11,923,000
139 Bethesda Pakuweru 11,844,000
140 E H  K o h a 11,825,000
141 Imanuel Toraget 11,786,000
142 Imanuel Malola 11,725,000
143 Yarden Singkil Kampung Islam 11,696,000
144 Sentrum Liningaan 11,672,036
145 Syalom Esandom 11,670,000
146 Eklesia Kalasey I 11,666,700
147 Imanuel Teep 11,664,000
148 Pinaesaan Griya Paniki Indah 11,650,000
149 Kalvari Kapitu 11,575,000
150 Imanuel Makaaruyen 11,570,000
151 Baitel Kema II 11,525,000
152 Syaloom Sentrum 11,500,000
153 Bethlehem Koka 11,385,000
154 Yerusalem manembo-nembo Atas 11,275,000
155 Bethesda Mokupa 11,250,000
156 E.H. Watutumouw 11,200,000
156 Baithel Kolongan 11,200,000
157 Elim Pinaras 11,055,600
158 Anugrah Lowu I 11,055,000
159 Nasareth Bitung Tengah 11,000,000
159 Sion Tumaluntung 11,000,000
159 Kyrios Wangurer 11,000,000
159 Yerusalem Tataaran I 11,000,000
159 Getsemani Senduk 11,000,000
160 Nafiri Telap 10,950,000
161 Kanaan Ranotana Weru 10,920,000
162 Sion Pakuure II 10,914,000
163 E.H Tumpaan I 10,858,000
164 Yordan Ranotana Weru 10,806,400
165 Solagratia Matani 10,764,000
166 E.H. Motoling 10,750,000
167 Bukit Karmel Sarongsong Dua 10,722,000
168 Maranatha Tambelang 10,670,000
169 Anugerah Paslaten 10,668,000
170 Kalvari Tombasian Atas 10,642,000
171 Logos Bumi Kilu Permai Paniki I 10,617,750
172 Imanuel Tawaang 10,611,000
173 Efrata II Kakenturan 1 10,500,000
173 Iwekahalesan Betelan 10,500,000
173 Musafir Tumani 10,500,000
173 Damai Belang I 10,500,000
173 Betlehem Kauneran 10,500,000
174 Bukit Zaitun Tewasen 10,450,000
175 Zaitun Madidir Weru 10,432,000
176 Sion Tempang 10,349,000
177 E.H. Kombos 10,257,500
178 E.H. Manembo-nembo Atas 10,210,000
179 Yarden Dendengan Dalam 10,197,000
180 Zaitun Kiawa 10,150,000
181 Baitel I Tuutu 10,050,000
182 Zaitun Mahakeret 10,000,000
182 Syalom Tompaso Baru II 10,000,000
182 Syalom Dendengan Dalam 10,000,000
182 Taar Era Rumoong Atas 10,000,000
182 Abraham Sario Sentra 10,000,000
182 Eirene Kema I 10,000,000
182 Kanaan Winenet 10,000,000
182 Imanuel Maumbi 10,000,000
182 Solafide Sapta Marga Perkamil 10,000,000
183 Marturia Roong  9,973,500
184 Naomi Watudambo II 9,900,000
185 Syalom Pakuure III 9,880,000
186 Moria Wulurmahatus 9,840,000
187 Solagratia Rerewokan 9,829,225
188 Baitel Kolongan 9,800,000
188 Sentrum Airmadidi Bawah 9,800,000
189 Baitel Kamasi 9,696,000
190 Betlehem Tataaran I 9,625,000
191 Zaitun Palelon 9,585,000
192 E.H Kapataran 9,581,250
193 Firdaus Tumumpa 9,570,000
194 Getsemani Paslaten 9,532,750
195 Syalom Tumatangtang 9,528,400
196 E. H Tatelu 9,517,000
197 Betlehem Minanga I 9,504,000
198 Eklesia Sario Titiwungen 9,500,000
198 Pniel Bahu 9,500,000
198 Efrata Paal II 9,500,000
199 Zaitun Taraitak 9,468,000
200 Sumber Berkat Malalayang I 9,409,000
201 Sion Ranowangko 9,404,500
202 Bait’ El Ritey 9,393,000
203 Imanuel Koka 9,350,000
204 Petra Mahakeret  9,300,000
205 Bukit Moria Rurukan Satu 9,282,000
206 Anugerah Tumaratas 9,250,000
206 Kyrios Kawiley 9,250,000
207 E.H Kaaten 9,240,000
207 Gloria Taratara 9,240,000
208 Eben Haezar Wulauan 9,133,000
209 Sion Wanga 9,100,000
210 Sentrum Tatelu 9,018,000
211 Kanaan Boyong Atas 9,000,000
211 Imanuel Raringis 9,000,000
211 Bukit Sion Mapanget 9,000,000
211 Kalvari Parigi Tujuh 9,000,000
211 Koinonia Ranomea 9,000,000
212 Elim Suluan 8,960,000
213 Kharisma Banua Buha Asri 8,950,000
214 Yobel Winangun Atas 8,850,000
214 Baitel Tendeki 8,850,000
215 Bukit Sion Taas Tikala Baru 8,800,000
216 Bukit Zaitun Sea Perum Bukit Nyiur 8,778,000
217 Imanuel Pondos 8,750,000
217 Maranatha Molompar 8,750,000
217 Lahairoi Malalayang 8,750,000
217 Firdaus Ranotongkor 8,750,000
218 Imanuel Ranowangko II 8,728,500
219 Sarongsong Tumatangtang 8,698,400
220 Tiberias Sapa 8,675,000
221 Efrata Kalasey I 8,650,000
222 Bukit Zaitun Bumi Walian Baru 8,632,000
223 Bethel Teling Atas 8,627,000
224 Lembah Yarden Mawali I 8,555,000
225 Petra Sawangan 8,551,000
226 Pinaling 8,532,000
227 Philia Kalasey II 8,500,000
227 Trivera Karegesan 8,500,000
227 Bukit Karmel Batu Kota 8,500,000
228 Kinamang Kamanga Dua 8,458,500
229 Siloam Tataaran II 8,415,000
230 Imanuel Tondey 8,400,000
231 Pniel Kaweng 8,370,000
232 Betania Kawangkoan 8,350,000
232 E.H. Suwaan 8,350,000
233 Baitani Minanga 8,315,000
234 Tasik Genesaret Sindulang II 8,266,500
235 Walinou Tumaluntung 8,250,000
235 Sion Lobu 8,250,000
235 Sion Sindulang I 8,250,000
235 Bethesda Poopo 8,250,000
235 Genesaret Pateten 8,249,000
236 Musafir Sukur 8,240,000
237 Imanuel Tolok 8,215,000
238 Maranatha Makasili 8,190,000
238 E H Laimpangi 8,190,000
239 Imanuel Tincep 8,178,000
240 Petra Boyong Pante 8,150,000
241 Nafiri Walewangko 8,130,000
242 Sion Raanan Baru 8,125,000
243 Karmel  Pinokalan 8,057,500
244 Lotta Pineleng 8,000,000
244 E.H. Manembo 8,000,000
244 Imanuel Sawangan 8,000,000
244 Eklesia Makawidey 8,000,000
244 Sion Picuan 8,000,000
245 Bethesda Ongkaw 7,988,000
246 Smirna malalayang II 7,926,000
247 Lahai-Roi GTM Paniki Bawah 7,900,000
248 Nafiri Sion Wuwuk 7,900,000
248 Imanuel Paslaten 7,900,000
249 Solafide Uner 7,865,000
250 Syaloom Tombatu 7,832,500
251 Kuranga 7,810,000
252 Eklesia Rondor 7,802,000
253 Karunia Sea I 7,800,000
254 Getsemani Wasian 7,776,000
255 Kalvari Kalait 7,770,000
256 Nazareth Tangkunei 7,755,000
257 Victori Kairagi Weru 7,750,000
257 Kapoloan Paemanan Waleo 7,750,000
258 Imanuel Sendangan 7,673,000
259 Golgota Tondangow 7,669,200
260 E.H Molompar 7,657,000
261 Sentrum Borgo 7,650,000
262 Nimaesaan Pinaras 7,602,800
263 Siloam Sosonopan Paniki Bawah 7,562,500
264 Solafide Radey 7,560,000
265 Imanuel Tokin 7,515,000
266 Trivena Kaasar 7,500,000
266 Sion Pontak 7,500,000
267 Efrata Kamasi I 7,440,000
268 Eben Haezer Ranomerut 7,437,500
268 Salem Katinggolan 7,437,500
269 Baitani Kopiwangker 7,429,000
270 Yordan Lewet 7,398,000
271 Tamporok Airmadidi 7,390,950
272 Sentrum Kumelembuai 7,372,000
273 Bukit Sion Atep 7,365,000
274 Zaitun Sumalangka 7,350,000
274 E.H. Tanjung Merah 7,350,000
275 Syalom Paniki Atas 7,320,500
276 Oasaan Mopolo 7,304,000
277 Kineret Urongo 7,300,000
278 Imanuel Wiau Lapi 7,293,000
279 Diaspora Watutumouw III 7,287,500
280 Galilea Batuputih 7,280,000
281 Bethlehem Maruasey Malalayang II 7,272,000
282 Nazareth Talikuran 7,260,000
283 Siloam Dendengan Luar 7,225,000
284 Damai Rerer 7,200,000
284 Baitani Winuri 7,200,000
284 Immanuel Pinabetengan 7,200,000
285 Fungsional Sion 7,150,000
285 Mahanaim Popontolen 7,150,000
286 Ruth Matungkas 7,128,000
287 Efrata Uwuran II 7,125,000
287 Damai Bukit Moria Singkil 7,125,000
288 Getsemani Tonsewer 7,100,000
289 Daniel karumenga 7,084,000
290 Eklesia Wengkol 7,059,033
291 Nazaret Wongkai 7,050,000
292 Getsemani Teep 7,040,000
293 Pniel Tulap 7,029,000
294 Syalom Sukur 7,000,000
294 Zaitun Lowian 7,000,000
294 Anugerah Teling Tingkulu Lembah 7,000,000
294 Pasinoowan Koreng 7,000,000
294 Sion Silian  7,000,000
294 Lembah Kanaan Winenet 7,000,000
294 Sion Batu 7,000,000
294 Baitel Tanggari 7,000,000
294 Patmos Bunaken 7,000,000
295 Tesalonika CBA Gold Estate Mapanget 6,946,000
296 Syalom Tounkuramber 6,875,000
297 Kalvari Wangurer Timur 6,860,000
298 Moria Girian Indah 6,844,000
299 Solagratia Girian Weru 6,820,000
299 Bukit Moria Touure 6,820,000
300 Smirna Batulubang 6,800,000
301 Bethesda sagerat 6,789,500
302 E.H Panasen 6,755,000
303 Kalvari Ranoiapo 6,750,000
303 Petra Liwas Ranomuut 6,750,000
303 Betlehem Ranomea 6,750,000
304 Maranatha Kuhun 6,710,000
305 Efrata Kaneyan 6,700,000
306 Solafide Lobu II 6,692,000
307 Syalom Dimembe 6,669,000
308 Efrata Kolongan Tetempangan 6,642,000
309 Musafir Paniki Baru Permata Klbt 6,609,020
310 Victori Minanga Indah 6,606,833
311 Torsina Amian  6,600,000
312 Sentrum Likupang 6,578,000
313 E.H Tombasian Bawah 6,534,000
313 Imanuel Laikit 6,534,000
314 Sion Tompaso II 6,510,000
315 Bukit Karmel Kakenturan 6,500,000
315 Zebaoth Paniki Bawah 6,500,000
315 Elim malalayang I 6,500,000
315 Bukit Hermon Malalayang 6,500,000
315 Kalvari Kali 6,500,000
315 Kasuruan Kumapey Motoling II 6,500,000
315 Nazareth Buloh 6,500,000
316 Bukit Zaitun Wanea-Bumi Nyiur Tingkulu 6,480,000
317 Moria Koloangan 6,475,000
318 Syalom Sarani Matani 6,420,000
318 Imanuel Pinapalangkow 6,420,000
319 Syalom Lelema 6,400,000
319 Maranatha Bitung 6,400,000
320 Syalom Molas 6,398,600
321 Ikhtus Batuputih 6,396,000
322 Bahtera Amongena I 6,385,000
323 Yobel Uluindano 6,374,400
324 Efrata Tandengan 6,369,000
325 Efrata Pinamorongan 6,350,000
326 Viktori Tompaso Baru 6,300,000
326 Maranatha Likupang I 6,300,000
327 Elim Tonsawang 6,282,000
328 Musafir Sagerat 6,271,000
329 Getsemani Teling Bawah 6,250,000
329 Imanuel Wori 6,250,000
330 Bethesda Tatelu 6,242,000
331 Bethlehem Singkil Pancurang 6,234,500
332 Baitani Watudambo 6,210,000
333 Nasareth Pateten 6,200,000
334 Siloam Taratara 6,187,320
335 Bethel Seretan 6,183,000
336 Alva Omega Manembo-nembo Atas 6,135,000
337 Moria Darunu 6,121,000
338 Dolo su Ruata Kombos Timur 6,105,000
339 Kanaan Karowa 6,100,000
340 E.H. Bentenan 6,090,000
341 Sion Kuyanga 6,075,000
342 Bukit Moria Tondey 6,050,000
343 Petra Pinili 6,048,000
344 Paulus Winabetan 6,046,000
345 Kanaan Pinabetengan 6,032,000
346 Efata Aertembaga 6,014,500
347 Syalom Tetempangan 6,000,000
347 Imanuel Picuan Baru 6,000,000
347 Sion Sampiri 6,000,000
347 Bethania Serey 6,000,000
347 Tabita Sarongsong Satu 6,000,000
347 Efata I Bitung Timur 6,000,000
347 Getsemani Picuan Satu 6,000,000
348 Galilea Watumea 5,980,000
349 E.H Ampreng 5,954,000
350 Imanuel Kinamang 5,928,000
351 Efata Tompaso 5,904,000
352 Samaria Pakowa 5,875,000
353 Bukit Zaitun Kalawat 5,850,000
353 Imanuel Amongena I 5,850,000
353 Markus Kinilow 5,850,000
354 Sabar Manado Tua 5,834,000
355 Samaria Poopo 5,800,000
355 Abraham Duasudara 5,800,000
355 Zaitun Motoling I 5,800,000
356 Moria Powulutan 5,775,000
357 Viadolorosa Singkil 5,771,700
358 Eden Donowudu 5,758,000
359 Kalvari Munte 5,755,000
360 Charisma Secata B. Girian Bawah 5,750,000
361 Sion Matungkas 5,712,000
362 Syalom Aergale 5,673,000
363 Getsemani Leleko 5,657,000
364 Bukit Kasih Girian Permai 5,620,000
365 Imanuel Klabat 5,616,000
366 Bukit Berkat Madidir Ure 5,600,000
366 Imanuel Tombatu 5,600,000
366 Lembah Yarden Kuwil 5,600,000
367 Solafide Girian Indah 5,586,000
368 Maranatha Sarongsong I 5,550,000
369 Karmel Paslaten 5,512,500
370 Bahtera Perikani Aertembaga 5,500,000
370 Petra Paniki Bawah 5,500,000
370 Ulfers Kumelembuai 5,500,000
370 Kalvari Raanan Lama 5,500,000
370 Doulos Rinondoran 5,500,000
370 Bukit Karmel Mapanget 5,500,000
370 E.H. Lompad 5,500,000
370 Moria Temboan 5,500,000
371 Syalom Toundanow 5,450,000
372 Galilea Poopo 5,400,000
372 E. H. Silian I 5,400,000
373 Efrata Kapataran Wusa 5,350,000
374 Bukit Anugerah Wangurer 5,339,500
375 El Elyon Malalayang 5,320,000
376 E.H Masarang 5,309,000
377 Sion Wolaang  5,301,000
378 Tanjung Pasir Paal IV 5,300,000
379 E.H. Paslaten 5,280,000
380 Maesa Rumoong Bawah 5,254,350
381 Bethesda Sinisir 5,250,000
382 Zebaoth Kairagi II 5,237,000
383 Tampamapia Kalinaun 5,224,000
384 Imanuel Ranolambot 5,200,000
385 Bukit Sinai Woloan 5,148,000
386 Siloam Lemoh 5,146,000
387 Eben Heazer Timbukar 5,120,000
388 Baitani Toulimambet 5,100,000
389 Galilea Kilometer Tiga 5,088,000
390 Betel Kapoya 5,040,000
391 Bait-El Batusaiki 5,022,000
392 Efrata Totolan 5,003,000
393 Betel Sario 5,000,000
393 Hidup Baru Unima 5,000,000
393 Imanuel Tounelet 5,000,000
393 Pniel Sulu 5,000,000
393 Bukit Sion Airmadidi Atas 5,000,000
393 Hermon Kulu 5,000,000
393 Zaitun Noongan 5,000,000
393 Maranatha Kasawari 5,000,000
393 Kinamang Kiawa 5,000,000
393 Sion Rambunan 5,000,000
393 Efata Tambala 5,000,000
393 Petra Poopoh 5,000,000
393 Eklesia Pandu 5,000,000
393 Efrata Pandu Pertigaan 5,000,000
394 Exodus Matuari 4,958,333
395 Sion Simbel 4,896,000
396 E.H Tember 4,815,000
397 Ora Et Labora Papusungan I 4,800,000
398 Kalvari Talaitad 4,790,000
399 Sion Tounelet 4,780,000
400 Waleta Graha Indah Pineleng 4,750,000
400 Imanuel Lalumpe 4,750,000
401 Zaitun Talikuran 4,650,000
402 Solagratia Tongkaina 4,640,000
403 El Betel Seretan 4,615,000
404 Kapernaum Paleloan 4,600,000
405 Lazarus Meras 4,598,000
406 Tunggul Isai Tuminting 4,590,000
407 Genesareth Watutumou Permai 4,575,000
408 Betlehem Tetey 4,574,000
409 Kolam Bethesda Tikala 4,500,000
409 Kalvari Kinaweruan 4,500,000
409 Efrata Sion 4,500,000
409 Sion Tiwoho 4,500,000
410 Kasih Karunia Pancuran 9 Sea I 4,481,000
411 Yohanes Teling 4,480,000
412 Bukit Zaitun Sumompo 4,476,000
413 Sion Watulaney 4,453,000
414 Anugrah Touliang 4,400,000
415 Imanuel Pinokalan Indah 4,378,750
416 Baitani Walantakan 4,375,000
416 Getsemani Griya Kembuan Asri 4,375,000
416 Abraham Sawangan 4,375,000
417 Siloam Kuyanga 4,368,000
418 Elim Soyowan 4,360,000
419 Efrata Raprap 4,352,000
420 Bethel Winorangian 4,350,000
421 Karmel Lembean 4,320,000
422 Getsemani Maliambao 4,314,000
423 E.H Kumeresot 4,296,350
424 Bukit Moria Warukapas Tatelu 4,290,000
425 Yerusalem Batu Kota 4,250,000
425 Alva Omega Pulutan 4,250,000
426 Efata Lumpias 4,238,000
427 E.H. Kakenturan 4,200,000
427 Efrata Pontak Satu 4,200,000
427 Sejahtera Kalawiran 4,200,000
428 Petra Tountimomor 4,192,000
429 Baitani Paslaten 4,170,000
430 Yordan Tawaang 4,131,000
431 Eden Maesa Danowudu 4,116,000
432 Maranatha Karame 4,112,500
433 Mahanaim Kawangkoan Baru 4,084,000
434 Anugerah 4,075,000
435 Karunia Manembo-nembo 4,056,500
436 Imanuel Ranoketang Atas 4,055,000
437 Baitani Taler 4,047,000
438 Paulus Tempok 4,032,000
439 Baitani Tambun 4,000,000
439 Tasik Tiberias 4,000,000
439 Betania Mahakeret Timur 4,000,000
439 Karmel Mahakeret Barat 4,000,000
439 Bukit Sinai Wangurer Timur 4,000,000
439 Betlehem Pinpin 4,000,000
439 Bukit Maesa Karombasan Winangun 4,000,000
439 Alva Omega Wawona 4,000,000
439 Imanuel Tarabitan 4,000,000
439 #REF! 4,000,000
439 Air Terang Malalayang I Timur 4,000,000
440 Musafir Griya Pinokalan Asri 3,995,279
441 Maranatha Bengkol 3,960,000
442 Providensia Parepei 3,950,000
443 Pniel Pinangunian 3,900,000
444 Solagratia  Karondoran 3,895,000
445 Bahtra Hayat Marinsow 3,870,000
445 Kalvari Wanga 3,870,000
446 Asabri (Diaspora Patar Kamangta) 3,847,800
447 Imanuel Kayu Roya 3,845,000
448 Sion Moreah I 3,820,000
449 Sumena Kayuwatu 3,800,000
450 Kinorkor Sarongsong II 3,791,700
451 Imanuel Maulit 3,780,000
452 Imanuel Paslaten 3,762,500
453 E.H. Tawarik 3,750,000
454 Anugerah Patar Koka 3,750,000
455 Imanuel Waleure 3,740,000
456 Bukit Sion Pangalingan 3,730,000
457 Efrata Linelean 3,719,000
458 Yordan Likupang  3,718,750
459 Bethel Lansa 3,718,000
460 Elim Liba 3,708,000
461 Imanuel kawangkoan 3,700,000
462 Yudea Winuangan Paal II 3,699,500
463 Kanaan Kulo Wewelen 3,672,000
464 Eben Haezer Sarongsong Satu 3,650,000
465 Eklesia Singkil Luar 3,640,000
466 Yerusalem Mapanget 3,632,000
467 Theodoron Tateli 3,608,000
468 Schwarz Sentrum Langowan 3,600,000
468 E.H. M a n g k i t 3,600,000
469 Bukit Zaitun Ranomuut 3,588,000
470 Imanuel Kaayuran Atas 3,581,500
471 Getemani Tendeki 3,564,000
472 Filadelfia Timu 3,514,583
473 Kristus Bitung 3,500,000
473 Betania Madidir Unet 3,500,000
473 Papokeian Pakuure I 3,500,000
473 Tabuir Kasih 3,500,000
473 Bethel Lompat Baru 3,500,000
473 Imanuel Kinalawiran 3,500,000
473 Kalvari Kasuratan 3,500,000
473 Hosiana Palaes 3,500,000
473 Imanuel Teling 3,500,000
474 E.H Pahaleten 3,498,000
475 Efrata Rap-rap 3,473,000
476 Bukit Sion Kota Menara 3,472,500
477 Bukit Kalvari Karombasan Utara 3,470,000
478 Tiberias Kumu 3,439,350
479 Elim Matungkas 3,429,000
480 Eden Talikuran 3,412,000
481 Filadelfia Binuang 3,403,200
482 Anugrah Tatelu 3,402,000
483 Efrata Warisa 3,400,000
484 Bait-El Kalasey I 3,385,000
485 Imanuel Ranoketang Tua 3,375,000
486 Bethlehem Winuangan Paldua 3,365,500
487 Batu Karang Bualo 3,358,000
488 Betlehem Popareng 3,332,000
489 Paulus Wasian 3,328,000
490 Petra Winebetan 3,325,000
491 Anugerah Asabri  II 3,308,000
492 E.H. Lantung 3,307,000
493 Golgota Budo 3,301,000
494 Karunia 3,293,000
495 Moria Kuala Mati 3,285,000
496 Syalom Moreah 3,278,000
497 Syalom Tontalete 3,250,000
497 Mahanaim Sawangan 3,250,000
497 Bukit Zaitun Beringin 3,250,000
498 Agape Kalasey II 3,240,000
499 Sion Koyawas 3,200,000
499 Paulus Matungkas 3,200,000
499 Maranatha Tewaan 3,200,000
499 Nafiri Kima Atas 3,200,000
499 Efrata Talawaan Atas 3,200,000
500 Paulus Tonsaru 3,193,750
501 Imanuel Wangurer 3,175,550
502 Immanuel Ratatotok II 3,150,000
502 Imanuel Kahuku 3,150,000
503 Betel Bulo 3,100,000
504 Sentrum Kakas 3,096,000
505 Abraham Tataaran Patar 3,075,000
506 Imanuel Pinaesaan 3,050,000
507 Victory Sagerat 3,045,000
508 Sion Wiau 3,036,000
509 E. H Malenos Baru 3,032,000
510 Bukit Moria 3,025,000
511 Kanaan Uluindano 3,015,000
512 Baitani Mokobang 3,008,000
512 Betlehem Durian 3,008,000
513 Rote Sawangan 3,000,000
513 Andreas Banjer 3,000,000
513 Kalvari Gagaran 3,000,000
513 Solafide Kali 3,000,000
513 Exodus Watutumou  3,000,000
513 Alva Omega Elusan 3,000,000
513 Puncak Selamat 3,000,000
513 Bukit Zaitun Talawaan Bantik 3,000,000
513 Siloam Lindangan 3,000,000
513 Elim Palamba 3,000,000
513 Getsemani Gangga I 3,000,000
514 Betlehem Sidate 2,996,000
515 Gibeon Mobongo 2,990,000
516 Imanuel Tiniawangko 2,910,000
517 Nazareth Sonsilo 2,885,000
518 Efata Mapanget Barat 2,875,000
519 Nafiri Kaayuran Bawah 2,860,000
520 Maranatha Ponto 2,855,000
521 Efrata Sentrum 2,820,000
522 Imanuel Lowian 2,816,000
523 Matuari Werot 2,800,000
523 Eklesia Kareko 2,800,000
523 Sion Bailang 2,800,000
524 Pakakelungan Mahamage Lihunu 2,786,300
525 Getsemani Tombuluan 2,772,000
526 Bukit Kasih Matuari 2,771,000
527 Galilea Malalayang II 2,770,850
528 Eben Haezer Posokan 2,758,600
529 Glorya Paputungan 2,750,000
530 Efata Bahoi 2,745,000
531 Bethesda Perkamil 2,744,000
532 Mawumalondo Madidir Unet 2,742,000
533 Eklesia Wangurer 2,730,000
534 Syalom Karondoran 2,714,000
535 Siloam Poniki 2,702,500
536 E.H. Wiau Lapi 2,700,000
537 Alva Omega Tolour 2,687,500
538 Karangetang Wangurer Utara 2,684,000
539 Yerusalem Paal Dua 2,664,000
539 Getsemani Wineru 2,664,000
540 Getsemani Kaweruan 2,647,000
541 Kanaan Likupang II 2,640,000
542 Eklesia Belang II 2,625,000
542 Sion Pinenek 2,625,000
543 Sangkakala Bitung 2,600,000
543 Lembah Ayalon Alungbanua 2,600,000
544 Eklesia Kalatin 2,563,000
545 Bahtera L i r a n g 2,511,000
546 Penabur Liningan 2,500,000
546 Maranatha Pulau Abadi 2,500,000
546 Sion Sendangan 2,500,000
546 Talitakum Pondang 2,500,000
546 Bukit Zaitun Pancuran Atas 2,500,000
546 Lembah Kasih Tataaran II 2,500,000
546 Musafir Cempaka 2,500,000
546 Diaspora Perum Bayangkara Buha 2,500,000
546 Bukit Zaitun Agotey 2,500,000
547 Imanuel Sawangan 2,476,500
548 Bukit Sion Tumaluntung 2,475,000
549 E.H Camar Buha 2,450,000
550 Paulus Apela Dua 2,444,000
551 Agape Malendeng 2,430,000
552 Diaspora Sagerat Weru Dua 2,425,000
553 Getsemani Maumbi 2,411,500
554 Pniel Makalisung 2,400,000
554 Debora Lilang 2,400,000
554 Patmos kaleosan 2,400,000
555 E. H Liandok 2,380,000
556 Kharisma Pinasungkulan 2,366,000
557 Eben Haezer 2,365,000
558 Imanuel Buha 2,360,000
559 Karunia Tanah Putih 2,358,000
560 Firdaus Taman Mapanget Raya 2,350,000
561 Sentrum Talise 2,332,750
562 Betania Malendeng 2,304,600
563 Betel Pintukota Besar 2,300,000
564 Firdaus Mayondi 2,280,000
565 Zaitun Rasaan 2,272,850
566 Syalom Teterempeng 2,260,000
567 Mahanaim Bitung Barat 2 2,250,000
567 Diaspora karame 2,250,000
567 M Brower Temboan 2,250,000
567 Yarden Bolung Wori 2,250,000
567 Bukit Zaitun Malalayang I 2,250,000
568 Dalo Sumawu 2,200,000
568 Nafiri Tumbohon 2,200,000
568 Agios Singkil Dua 2,200,000
569 Horeb Nusu 2,173,000
570 Bethlehem Teling 2,150,000
571 E. H. Pancuran 2,149,000
572 Citra Anugerah Manembo – Nembo Atas 2,137,500
573 Kanaan Mapanget 2,128,000
574 E.H. Patokaan 2,125,000
575 Bukit Hermon Kinaleosan 2,100,000
576 Pinaemunganta Tompaso II Utara 2,090,000
577 Imanuel Kaleosan 2,050,000
578 Mizpa Tumumpa 2,015,000
579 Imanuel Nain 2,000,000
579 Galilea Bahu Tateli Weru 2,000,000
579 Siloam Mawali Kecil 2,000,000
579 Berhikmat Karombasan Utara 2,000,000
579 Getsemani Ranoako 2,000,000
579 Agape Mahawu 2,000,000
579 Sion Tambuasin 2,000,000
579 Paulus Siladen 2,000,000
579 Syalom Karimbow Talikuran 2,000,000
579 Gunung Ararat Buha 2,000,000
579 Euanggelion Motto 2,000,000
579 Efrata Ehe 2,000,000
579 Bukit Moria Gunung Woka 2,000,000
579 Pniel Buhias 2,000,000
579 Efrata Dorbolaang 2,000,000
580 Torsina Makalonsouw 1,980,000
581 Lembah Kasih Banjer 1,954,000
582 Getsemani Karor 1,950,000
583 Hosana wawonasa 1,948,700
584 Bukit Hermon Kairagi I 1,923,000
585 Firdaus Batuputih Bawah 1,900,000
585 Getsemani Bukit Tinggi 1,900,000
585 Getsemani Bailang 1,900,000
585 Bukit Kalvari 1,900,000
586 Exodus Ongkaw III 1,896,000
587 Gloria Koror 1,890,000
588 Patmos Pasir Panjang 1,860,000
589 Bukit Sejahtera Molas 1,800,000
589 Tesalonika Tompaso 1,800,000
589 Imanuel Torout 1,800,000
589 Maranatha Papindang 1,800,000
590 Kanaan Baturirir 1,795,000
591 Damsyik Apela I 1,775,000
592 Stefanus Atep Oki 1,750,000
592 Mesias Pintu Kota Kecil 1,750,000
592 Nazareth Rinondor 1,750,000
592 Maranatha Tinongko 1,750,000
592 Adulam Bumi Nyiur-Tingkulu 1,750,000
593 Baitel Sarawet 1,728,000
594 Elfata Bango 1,715,000
595 Victory Karimbow Talikuran 1,700,000
595 Imanuel Lansot 1,700,000
595 Bethlehem Ranotana Weru 1,700,000
596 Ayalon Karombasan Selatan Ranotana Weru 1,680,000
597 Sinar Sion Raranon 1,657,000
598 Kalvari Pamuli 1,640,000
599 Nafiri Paal IV 1,625,000
600 Mahanaim 1,600,000
601 Ora Et Labora Pulisan 1,575,000
601 Puncak Kanaan winenet 1,575,000
602 Sion Tinerungan 1,560,000
603 Exodus Teep 1,552,500
604 Eden Koka Mapanget Barat 1,550,000
605 Vox Dey Kaima Sinuian  1,547,000
606 Maranatha Toundanow 1,540,000
607 Gunung Hermon Tuminting 1,530,000
607 Abraham Banjer 1,530,000
608 Syaloom Tompaso 1,500,000
608 Nazareth Teling Tingkulu Indah 1,500,000
609 Tiberias Kima Bajo 1,482,000
610 Musafir Mapanget Balitka 1,454,750
611 Bukit Moria Waliakat 1,440,000
612 Bethesda Kokoleh I 1,412,000
613 Bukit Moria Tawaang II 1,404,000
614 Getsemani Lalumpe 1,400,000
614 Imanuel Winetin 1,400,000
615 Bukit Kemuliaan Sagerat 1,358,000
616 Solagratia Raraatean 1,350,000
616 Filadelfia Wawontulap 1,350,000
617 Pengumaan 1,300,000
617 Solagratia Malinow 1,300,000
617 Eklesia Papusungan II 1,300,000
617 Efrata Miaya  1,300,000
618 Efata Pangiang Bailang 1,287,000
619 Galilea Kokoleh II 1,285,000
620 Marthen Luther Warembungan 1,250,000
620 Bukit Hermon 1,250,000
620 Tanjung Parigi 1,250,000
620 Bait-el Bahu 1,250,000
621 Sion Rumbia 1,225,000
621 Imanuel Manembo-nembo Atas 1,225,000
622 Imanuel Bailang 1,218,000
623 Efrata Tampusu 1,200,000
623 Sejahtera LNH Pandu 1,200,000
623 Betlehem Pungkol 1,200,000
624 Bukit Sion Kelapa Dua 1,175,000
625 Zebaoth Wanea 1,165,570
626 Imanuel Sondaken 1,152,000
627 Victori Girian Weru 1,150,000
627 Bukit Poradisa Wangurer Barat 1,150,000
628 Liung  Kendage 1,140,000
629 Bukit Sion Marawas 1,128,500
630 Baitel Pinasungkulan 1,122,000
631 Getsemani Werot 1,105,000
632 Paulus Sea 1,100,000
633 Eben Haezar Wangurer Utara 1,080,000
634 Bukit Kinaleosan Wangurer 1,073,000
635 Imanuel Toyopon 1,071,000
636 Imanuel Pelita 1,025,000
637 Sion Kalawiran 1,000,000
637 Fungsional Sion Koha 1,000,000
637 Kalvari Lowatag 1,000,000
637 Bukit Hermon Sangkilang 1,000,000
637 Galilea Kampung Baru 1,000,000
637 Viktoria Airbanua 1,000,000
638 Imanuel Mahembang 947,000
639 Kalvari Paudean 940,000
640 Imanuel Wawunian 910,000
641 E.H. Permai Tamba 900,000
642 Hosana Kayu Besi 865,000
643 Lembah Yarden Batu Kota 864,500
644 Baitani Libas 820,000
645 Bukit Pengharapan 810,000
646 Betlehem Lewet 805,000
647 Makalisung Tonsea 800,000
648 Sion Aergale 756,000
649 Baithel Resetlemen 742,500
650 Yerusalem Baru Gangga II 730,000
651 Siloam Pantenusu 725,000
652 Bukit Sion Bailang 700,000
653 Sion Suhujon 650,000
654 Sion Tambelang 610,000
654 Sion Bunag 610,000
654 Kanaan Pisa 610,000
655 Bukit Zaitun Banga 600,000
655 Yosua Paal IV 600,000
655 Bukit Moria Teep 600,000
656 Joseph-Kam Kamenti 584,000
657 Karmel Wailang 561,000
658 Fungsional Kampus 500,000
659 Smirna Talawaan Bantik 445,000
660  Johanes Walensorit 330,000
661 Solagratia Tumpaan 321,000
662 Musafir 250,000
662 Stefanus Wineru 250,000
663 Kebangkitan Keroit 200,000
663 Musafir Tateli Weru 200,000
664 Filadelfia Bailang 140,000
665 Smirna Tarente 75,000
666 Petra Busabolang  –   
666 Kanaan Perum Asabri  –   
666 Agape Bojonegoro  –   
666 Fungsional Bayangkara SPN Karombasan  –   

**Data dari Bidang Perbendaharaan dan Keuangan Sinode GMIM

Download

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here