Pelindung dan Dasar Pengharapan

Titus 2:13

Kasih karunia yang menyelamatkan orang percaya menjadi dasar dan pelindung bagi orang percaya untuk menjalani hidup benar dan terbebas dari tuduhan yang melemahkan iman kita. Begitu pentingnya keselamatan sebagai bagian hidup orang per-caya, sehingga Paulus memandang keselamatan seperti ketopong (helm keselamatan untuk kepala bagi seorang prajurit) dalam perjuangan iman orang percaya. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya yang berjuang dalam peperangan rohani harus sudah mengalami keselamatan yang dianugerahkan Tuhan dan harus tetap berjuang dengan pelindung keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap orang percaya.

Peperangan rohani yang harus dijalani orang percaya seharusnya tidak menjadikan orang percaya menjadi lemah, tetapi menjadi semakin kokoh dengan pengharapan kudus yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Kasih karunia yang dialami menjadi dasar dari pengharapan kudus setiap orang percaya, sehingga orang percaya semakin kokoh dalam kehi-dupan iman untuk mencapai pengharapan kudus yang disedia-kan Allah. Dalam  menghadapi realitas kehidupan di dunia “yang semakin gelap dan menakutkan” serta badai dan gelombang hidup yang selalu menerpa kehidupan ini, dengan iman dan percaya yang kuat, teguh dan tidak menjadi goyah.

Yosua pasal 1:6, 8, 9, dan 18 Tuhan berfirman kepada Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu…bertindaklah hati-hati jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi dan janganlah engkau lupa memperkatakan dan merenungkan taurat Tuhan siang dan malam kemudian jangan kecut dan tawar hati sebab kemanapun engkau pergi Aku menyertai engkau (kata kuatkan dan teguhkan hatimu disampaikan secara berulang sampai empat kali).

Marilah sebagai keluarga Kristen kita kuat menghadapi pergumulan dan tantangan sambil tetap yakin dan percaya untuk tetap setia dalam menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita dalam Yesus Kristus. Amin.

Doa: Ya Tuhan, jadikan kami tetap kokoh dalam perjuangan iman dan dapat berhasil dalam kehidupan iman yang berkenan kepada Allah. Berikan kekuatan bagi kami untuk tetap teguh meraih pengharapan kudus yang dijanjikan Allah bagi setiap orang percaya. Amin.