Berdoa Mohon Berkat bagi Keluarga

1 Tawarikh 17:27

Doa adalah sarana komunikasi antara umat dan Tuhan.  Doa merupakan penghubung antara manusia dengan Allah.  Janji Tuhan dapat kita harapkan dari Dia dan kita harus menurut perintah-Nya. Dalam doa umat dapat menyatakan syukur dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan untuk kerja selamat  bagi keluarga dan umat.

Doa Daud adalah bentuk perhatiannya pada institusi keluarga yang di dalamnya  terjalin kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Di tengah-tengah   kesibukan  tugas dan pelayanannya  sebagai  raja,  Daud juga menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga. Dia memberikan waktu khusus untuk keluarganya,  berdoa untuk memohon berkat bagi keluarga  menjadi tanggung jawab sebagai seorang suami.  Walaupun Tuhan telah berjanji kepada Daud tentang kelangsungan kehidupan keluarganya yang diberkati  tetapi ia memohon dalam doanya agar janji Tuhan berlaku dalam diri dan keluarganya, yaitu janji berkat seperti yang diungkapakan dalam ayat 27 “Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya”.

Memelihara kesetiaan kepada Tuhan sangat penting bagi persekutuan umat. Kesetiaan itu dibuktikan dalam bentuk ibadah yang benar termasuk di dalamnya berdoa untuk keluarga memohon berkat,  penyertaan  serta perlindungan dari Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan dengan berseru kepada-Nya adalah kunci keberhasilan keluarga. Ketika kita tidak setia  kepada Tuhan maka kegagalan dialami. Namun ketika restorasi terjadi dengan cara mencari Tuhan dengan segenap hati dan berdoa,  maka Tuhan memulihkan dan memberkati keluarga kita. Amin.

 

Doa: Ya Tuhan  kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga kami supaya kami tetap ada dihadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab Engkaulah sumber berkat bagi kami. Amin.