Generasi yang Memberi Persembahan

1 Tawarikh 6:50-53

Keluarga adalah  lembaga terkecil dan unik sejak dunia ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Generasi turun temurun dari orang tua kita hingga anak cucu merupakan pemberian Tuhan.

Dalam bacaan kita hari ini, Harun yang merupakan suku Lewi ditugaskan oleh Tuhan untuk mengelola dengan baik semua bentuk persembahan yang disebut korban bakaran dan korban ukupan sebagai bentuk pendamaian antara  Tuhan dan bangsa Israel. Memang bangsa Israel telah diberikan janji kepada mereka untuk menduduki tanah Kanaan namun mereka harus taat dan setia kepada Tuhan Allah, termasuk membawa korban persembahan.

Sebagai keluarga Kristen dan gereja merupakan  persekutuan orang percaya yang dipanggil dan dihadirkan Tuhan untuk menghasilkan tanda-tanda Kerajaaan Allah di tengah dunia. Keterpanggilannya dan tugas yang diemban gereja bukanlah hendak manusia atau orang-orang yang ada  di dalamnya, melainkan panggilan dan tugas itu diberikan oleh Tuhan yang empunya pekerjaaan dan pelaynanan ini. Keturunan kitapun akan diberkati oleh Tuhan apabila hati kita terus menenerus terpaut dan melekat kepada Tuhan. Amin.

Doa: Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia memberi korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan GMIM. Amin.